PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Scientific Reports10.1038/s41598-017-04296-2201771Clinical Significance and Next-Generation Sequencing of Chinese Pulmonary Sarcomatoid CarcinomaXin Li, Dan Wang, Qingchun Zhao, Dian Ren, Fan Ren, Gang Chen, Hongyu Liu, Jun Chenhttp://www.nature.com/articles/s41598-017-04296-2.pdf, http://www.nature.com/articles/s41598-017-04296-2, http://www.nature.com/articles/s41598-017-04296-2.pdf
Biomedicine & Pharmacotherapy10.1016/j.biopha.2015.10.009201576134-140Clinical analysis of 95 cases of pulmonary sarcomatoid carcinomaLinping Gu, Yunhua Xu, Zhiwei Chen, Yan Pan, Shun Luhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0753332215002279?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0753332215002279?httpAccept=text/xml
Chest10.1378/chest.138960220121424611AUniquely Lethal: Pulmonary Sarcomatoid Carcinoma, a Case ReportJessamine Dacanay, Fernando Ayuyaohttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S0012369216554816?httpAccept=text/xml, http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0012369216554816?httpAccept=text/plain
Transplantation Proceedings10.1016/j.transproceed.2014.12.0272015473834-835Pulmonary Sarcomatoid Carcinoma in a Renal Transplant RecipientN. Basic-Jukic, P. Keshttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S0041134515000263?httpAccept=text/xml, http://api.elsevier.com/content/article/PII:S0041134515000263?httpAccept=text/plain
The Laryngoscope10.1002/lary.274742018Sarcomatoid Carcinoma in the Parotid Gland: A Review of 30 Years of ExperienceXingyu Niuhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Flary.27474, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/lary.27474/fullpdf
Translational Oncology10.1016/j.tranon.2016.11.0092017102115-120Pulmonary Sarcomatoid Carcinoma with ALK Rearrangement: Frequency, Clinical-Pathologic Characteristics, and Response to ALK InhibitorXinru Chen, Yu Zhang, Jiabin Lu, Chunwei Xu, Jianzhong Liang, Fang Wang, Wenyong Sun, Sangao Fang, Jingping Yuan, Huijuan Wang, Hui Wang, Xuewen Liu, Likun Chenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1936523316301899?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1936523316301899?httpAccept=text/plain
Journal of Thoracic Oncology10.1016/j.jtho.2016.11.16322017121S1160P3.02a-002 Pulmonary Sarcomatoid Carcinoma with ALK Rearrangement: Frequency, Clinical-Pathologic Characteristics, and Response to ALK InhibitorXinru Chen, Yu Zhang, Jiabin Lu, Chunwei Xu, Jianzhong Liang, Fang Wang, Wenyong Sun, Jingping Yuan, Sangao Fang, Huijuan Wang, Hui Wang, Xuewen Liu, Likun Chenhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1556086416328738?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1556086416328738?httpAccept=text/plain
Clinical and Molecular Hepatology10.3350/cmh.2014.20.3.3132014203313Sarcomatoid hepatocellular carcinoma with mixed osteoclast-like giant cells and chondroid differentiationKyoung-Bun Leehttp://synapse.koreamed.org/pdf/10.3350/cmh.2014.20.3.313, http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3350/cmh.2014.20.3.313
Clinical and Experimental Dermatology10.1111/j.1365-2230.2011.04277.x2012375505-508Sarcomatoid carcinoma of the hand: a clinical case with an aggressive and uncommon presentationK. Chittari, A. J. Birnie, K. R. Kulkarni, A. G. B. Perks, S. Varmahttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1365-2230.2011.04277.x
The Korean Journal of Internal Medicine10.3904/kjim.2017.2452018334737-744Clinical and molecular characteristics of pulmonary sarcomatoid carcinomaJae Kyeom Sim, Sang Mi Chung, Jong Hyun Choi, Jee Youn Oh, Seung Heon Lee, Je Hyeong Kim, Kyung Hoon Min, Gyu Young Hur, Jae Jeong Shim, Kyung Ho Kang, Bong Kyung Shin, Ju Han Lee, Sung Yong Leehttp://kjim.org/upload/kjim-2017-245.pdf, http://kjim.org/journal/view.php?doi=10.3904/kjim.2017.245, http://kjim.org/upload/kjim-2017-245.pdf