Targeted therapy of ovarian cancer including immune check point inhibitor
Jin Young Kim, Chi Heum Cho, Hong Suk Song
Korean J Intern Med. 2017;32(5):798-804.   Published online 2017 Aug 22     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2017.008
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Monoclonal antibody against human Tim-3 enhances antiviral immune response
Ge Li, Chunmei Hou, Shuaijie Dou, Jiacheng Zhang, Yanling Zhang, Yiqiong Liu, Zhiding Wang, He Xiao, Renxi Wang, Guojiang Chen, Yan Li, Jiannan Feng, Beifen Shen, Gencheng Han
Scandinavian Journal of Immunology.2019; 89(2): e12738.     CrossRef
WITHDRAWN: Addition of targeted agents to chemotherapy for persistent or recurrent ovarian cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials
Xiao Li, Yuchan Mao, Qiwen Wu, Yuanyuan Liu, Qianqian Wu, Binghuan Wen
Critical Reviews in Oncology/Hematology.2018;[Epub]     CrossRef