Nontuberculous mycobacterial infection in rheumatoid arthritis patients: a single-center experience in South Korea
Doo-Ho Lim, Yong-Gil Kim, Tae Sun Shim, Kyung-Wook Jo, Byeongzu Ghang, Soo Min Ahn, Seokchan Hong, Chang-Keun Lee, Bin Yoo
Korean J Intern Med. 2017;32(6):1090-1097.   Published online 2017 Jan 6     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2015.357
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The risk of nontuberculous mycobacterial infection in patients with Sjögren’s syndrome: a nationwide, population-based cohort study
Wen-Cheng Chao, Ching-Heng Lin, Tsai-Ling Liao, Yi-Ming Chen, Chiann-Yi Hsu, Jun-Peng Chen, Der-Yuan Chen, Hsin-Hua Chen
BMC Infectious Diseases.2017;[Epub]     CrossRef