Qualitative and quantitative results of interferon-γ release assays for monitoring the response to anti-tuberculosis treatment
I-Nae Park, Tae Sun Shim
Korean J Intern Med. 2017;32(2):302-308.   Published online 2016 Dec 13     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.199
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Quantitative investigation of factors relevant to the T cell spot test for tuberculosis infection in active tuberculosis
Kui Li, Caiyong Yang, Zicheng Jiang, Shengxi Liu, Jun Liu, Chuanqi Fan, Tao Li, Xuemin Dong
BMC Infectious Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
Identification of potential urine proteins and microRNA biomarkers for the diagnosis of pulmonary tuberculosis patients
Jieru Wang, Xiaojie Zhu, Xuekai Xiong, Pan Ge, Han Liu, Ningning Ren, Farhan Anwar Khan, Xia Zhou, Li Zhang, Xu Yuan, Xi Chen, Yingyu Chen, Changmin Hu, Ian D. Robertson, Huanchun Chen, Aizhen Guo
Emerging Microbes & Infections.2018; 7(1): 1.     CrossRef
Identification of HLA-A2-Restricted Mycobacterial Lipoprotein Z Peptides Recognized by T CellsFrom Patients With ActiveTuberculosis Infection
Yuan-yong Liu, Wei Sha, Shiqiang Xu, Xu-wei Gui, Liliang Xia, Ping Ji, Shujun Wang, Guo-ping Zhao, Xiao Zhang, Yingying Chen, Ying Wang
Frontiers in Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Can we predict tuberculosis cure? What tools are available?
Delia Goletti, Cecilia S. Lindestam Arlehamn, Thomas J. Scriba, Richard Anthony, Daniela Maria Cirillo, Tonino Alonzi, Claudia M. Denkinger, Frank Cobelens
European Respiratory Journal.2018; 52(5): 1801089.     CrossRef