Gastric cancer and family history
Yoon Jin Choi, Nayoung Kim
Korean J Intern Med. 2016;31(6):1042-1053.   Published online 2016 Nov 1     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.147
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Systems Pharmacology Approach for Identifying the Multiple Mechanisms of Action of the Wei Pi Xiao Decoction for the Treatment of Gastric Precancerous Lesions
Liangjun Yang, Wei Liu, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Jiali Li, Xiangzhen Fan, Huafeng Pan
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2019; 2019: 1.     CrossRef
PD-1/PD-L1 antagonists in gastric cancer: Current studies and perspectives
Jian Li, Xiao-Hong Zhang, Song-Hua Bei, Li Feng
World Journal of Meta-Analysis.2019; 7(3): 101.     CrossRef
Hereditary gastric cancer: what’s new? Update 2013–2018
Rachel S. van der Post, Carla Oliveira, Parry Guilford, Fátima Carneiro
Familial Cancer.2019; 18(3): 363.     CrossRef
ELK1‐induced upregulation of lncRNA TRPM2‐AS promotes tumor progression in gastric cancer by regulating miR‐195/ HMGA1 axis
Bo Huang, Cheng Chang, Bai‐lin Wang, Huiwen Li
Journal of Cellular Biochemistry.2019;[Epub]     CrossRef
Photothermal and gene therapy combined with immunotherapy to gastric cancer by the gold nanoshell-based system
Jiayu Zhang, Tiancheng Zhao, Fanglei Han, Yu Hu, Yezhou Li
Journal of Nanobiotechnology.2019;[Epub]     CrossRef
Large tumor size is a poor prognostic factor of gastric cancer with signet ring cell
Liyuan Zhou, Weihua Li, Shaoxin Cai, Changshun Yang, Yi Liu, Zhizun Lin
Medicine.2019; 98(40): e17367.     CrossRef
DLX6-AS1 promotes cell proliferation, migration and EMT of gastric cancer through FUS-regulated MAP4K1
Qiong Wu, Jiali Ma, Wenying Meng, Pingping Hui
Cancer Biology & Therapy.2019; : 1.     CrossRef
IL-17 gene rs3748067 C>T polymorphism and gastric cancer risk: A meta-analysis
Wang Ying, Yu Yingcong, You Liyi, Zheng Liang
Open Life Sciences.2018; 13(1): 71.     CrossRef
The roles of IL-6, IL-8 and IL-10 gene polymorphisms in gastric cancer: A meta-analysis
Xingmu Wang, Feiying Yang, Guangen Xu, Shuping Zhong
Cytokine.2018; 111: 230.     CrossRef
Associations between interleukin gene polymorphisms and the risk of gastric cancer: A meta-analysis
Yunxia Liu, Yefeng Xu, Yiqing Wang, Yongwei Yao, Jiewen Yang
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.2018; 45(12): 1236.     CrossRef
Change in the Prevalences and Risk Factors of Atrophic Gastritis and Intestinal Metaplasia in Korea: Multicenter Clinical Trials
Young-Jae Hwang, Nayoung Kim, Sung Eun Kim, Gwang Ho Baik, Ju Yup Lee, Kyung Sik Park, Young-Eun Joo, Dae-Seong Myung, Hyeon Ju Kim, Hyun Joo Song, Heung Up Kim, Kwangwoo Nam, Jeong Eun Shin, Hyun Jin Kim, Gwang Ha Kim, Jongchan Lee, Seon Hee Lim, Geom Se
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2018; 18(4): 247.     CrossRef
Comment on “Gastric cancer and family history”
Amin Talebi Bezmin Abadi
The Korean Journal of Internal Medicine.2017; 32(5): 939.     CrossRef
PTEN Gene Induces Cell Invasion and Migration via Regulating AKT/GSK-3β/β-Catenin Signaling Pathway in Human Gastric Cancer
Jingjing Ma, Xufeng Guo, Jixiang Zhang, Dandan Wu, Xue Hu, Jiao Li, Qingzhi Lan, Ya Liu, Weiguo Dong
Digestive Diseases and Sciences.2017; 62(12): 3415.     CrossRef
Emerging Concepts in Gastric Neoplasia
Rachel S. van der Post, Fátima Carneiro
Surgical Pathology Clinics.2017; 10(4): 931.     CrossRef
Prognostic significance of pretreatment serum carcinoembryonic antigen levels in gastric cancer with pathological lymph node-negative: A large sample single-center retrospective study
Jun Xiao, Zai-Sheng Ye, Sheng-Hong Wei, Yi Zeng, Zhen-Meng Lin, Yi Wang, Wen-Hao Teng, Lu-Chuan Chen
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(48): 8562.     CrossRef