Relationship between metabolic syndrome and thyroid nodules in healthy Koreans
Juyoung Shin, Min-Hee Kim, Kun-Ho Yoon, Moo-Il Kang, Bong-Yun Cha, Dong-Jun Lim
Korean J Intern Med. 2016;31(1):98-105.   Published online 2015 Dec 28     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.31.1.98
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of thyroid nodules with adiposity: a community-based cross-sectional study in China
Bin Song, Zhihua Zuo, Juan Tan, Jianjin Guo, Weiping Teng, Yibing Lu, Chao Liu
BMC Endocrine Disorders.2018;[Epub]     CrossRef
Association between lifestyle and anthropometric parameters and thyroid nodule features
Grigorios Panagiotou, Despina Komninou, Panagiotis Anagnostis, George Linardos, Eleni Karoglou, Maria Somali, Leonidas Duntas, Marina Kita, Konstantinos Tziomalos, Kalliopi Pazaitou-Panayiotou
Endocrine.2017; 56(3): 560.     CrossRef
Gender Disparity in the Relationship between Prevalence of Thyroid Nodules and Metabolic Syndrome Components: The SHDC-CDPC Community-Based Study
Xiaoying Ding, Ying Xu, Yufan Wang, Xiaohua Li, Chunhua Lu, Jing Su, Yuting Chen, Yuhang Ma, Yanhua Yin, Yong Wu, Yaqiong Jin, Lihua Yu, Junyi Jiang, Naisi Zhao, Qingwu Yan, Andrew S. Greenberg, Haiyan Sun, Mingyu Gu, Li Zhao, Yunhong Huang, Yijie Wu, Chu
Mediators of Inflammation.2017; 2017: 1.     CrossRef
Epidemiologic Association between Obesity and Thyroid Nodules
Hwa Young Ahn
International Journal of Thyroidology.2017; 10(1): 1.     CrossRef
Does the Risk of Metabolic Syndrome Increase in Thyroid Cancer Survivors?
Min-Hee Kim, Jin-young Huh, Dong-jun Lim, Moo-Il Kang
Thyroid.2017; 27(7): 936.     CrossRef