Relationship between metabolic syndrome and thyroid nodules in healthy Koreans
Juyoung Shin, Min-Hee Kim, Kun-Ho Yoon, Moo-Il Kang, Bong-Yun Cha, Dong-Jun Lim
Korean J Intern Med. 2016;31(1):98-105.   Published online 2015 Dec 28     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2016.31.1.98
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association of thyroid nodules with adiposity: a community-based cross-sectional study in China
Bin Song, Zhihua Zuo, Juan Tan, Jianjin Guo, Weiping Teng, Yibing Lu, Chao Liu
BMC Endocrine Disorders.2018;[Epub]     CrossRef
The Association of Thyroid Nodules with Metabolic Status: A Cross-Sectional SPECT-China Study
Yi Chen, Chunfang Zhu, Yingchao Chen, Ningjian Wang, Qin Li, Bing Han, Li Zhao, Chi Chen, Hualing Zhai, Yingli Lu
International Journal of Endocrinology.2018; 2018: 1.     CrossRef
Investigation on the factors that influence the prevalence of thyroid nodules in adults in Tianjin, China
Lili Fan, Long Tan, Yanting Chen, Cong Du, Mei Zhu, Kunling Wang, Hongyan Wei, Wei Wang, Min Gao, Yixin Zhang, Tingkai Cui, Wen Chen, Jun Shen, Wanqi Zhang
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.2018; 50: 537.     CrossRef
The Impact of Metabolic Syndrome on Increased Risk of Thyroid Nodules and Size
Abdulbari Bener, Yaşar Özdenkaya, Cem Cahit Barışık, Mustafa Öztürk
Health Services Research and Managerial Epidemiolo.2018; 5: 233339281877551.     CrossRef
Prevalence and Annual Incidence of Thyroid Disease in Korea from 2006 to 2015: A Nationwide Population-Based Cohort Study
Hyemi Kwon, Jin-hyung Jung, Kyung-Do Han, Yong-Gyu Park, Jung-Hwan Cho, Da Young Lee, Ji Min Han, Se Eun Park, Eun-Jung Rhee, Won-Young Lee
Endocrinology and Metabolism.2018; 33(2): 260.     CrossRef
An assessment of the relationship between thyroid nodule characteristics, insulin resistance and arterial stiffness in euthyroid nodular goiter
Yasemin Aydoğan, Mustafa Altay, Oktay Ünsal, Veysel Kaplanoğlu, Yavuz Çağır, Canan Yıldız, Esin Beyan, Selma Uysal Ramadan
Endocrine.2018; 62(2): 440.     CrossRef
Association between lifestyle and anthropometric parameters and thyroid nodule features
Grigorios Panagiotou, Despina Komninou, Panagiotis Anagnostis, George Linardos, Eleni Karoglou, Maria Somali, Leonidas Duntas, Marina Kita, Konstantinos Tziomalos, Kalliopi Pazaitou-Panayiotou
Endocrine.2017; 56(3): 560.     CrossRef
Gender Disparity in the Relationship between Prevalence of Thyroid Nodules and Metabolic Syndrome Components: The SHDC-CDPC Community-Based Study
Xiaoying Ding, Ying Xu, Yufan Wang, Xiaohua Li, Chunhua Lu, Jing Su, Yuting Chen, Yuhang Ma, Yanhua Yin, Yong Wu, Yaqiong Jin, Lihua Yu, Junyi Jiang, Naisi Zhao, Qingwu Yan, Andrew S. Greenberg, Haiyan Sun, Mingyu Gu, Li Zhao, Yunhong Huang, Yijie Wu, Chu
Mediators of Inflammation.2017; 2017: 1.     CrossRef
Epidemiologic Association between Obesity and Thyroid Nodules
Hwa Young Ahn
International Journal of Thyroidology.2017; 10(1): 1.     CrossRef
Does the Risk of Metabolic Syndrome Increase in Thyroid Cancer Survivors?
Min-Hee Kim, Jin-young Huh, Dong-jun Lim, Moo-Il Kang
Thyroid.2017; 27(7): 936.     CrossRef