Newer treatments for advanced hepatocellular carcinoma
Myeong Jun Song, Si Hyun Bae
Korean J Intern Med. 2014;29(2):149-155.   Published online 2014 Feb 27     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2014.29.2.149
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sonochemical assisted synthesis of dual functional BSA nanoparticle for the removal of excessive bilirubin and strong anti-tumor effects
Qingye Yang, Chaohui Zhou, Qi Zhao, Zhongyun Chu, Da-Peng Yang, Nengqin Jia
Materials Science and Engineering: C.2019; 100: 688.     CrossRef
Comparison of clinical outcomes between sorafenib and hepatic artery infusion chemotherapy in advanced hepatocellular carcinoma
Min Kyu Kang, Jung Gil Park, Heon Ju Lee
Medicine.2018; 97(17): e0611.     CrossRef
Inhibition of anaplastic lymphoma kinase promotes apoptosis and suppresses proliferation in human hepatocellular carcinoma
Zhen Yu, Ronglei Zhao
Anti-Cancer Drugs.2018; 29(6): 513.     CrossRef
Screening and function analysis of hub genes and pathways in hepatocellular carcinoma via bioinformatics approaches
Liang Zhang, Yi Huang, Junjun Ling, Wenlei Zhuo, Zhen Yu, Mengmeng Shao, Yunbo Luo, Yi Zhu
Cancer Biomarkers.2018; 22(3): 511.     CrossRef
Evaluation of prothrombin induced by vitamin K absence, macrophage migration inhibitory factor and Golgi protein-73 versus alpha fetoprotein for hepatocellular carcinoma diagnosis and surveillance
Manar M. Ismail, Heba K. Morsi, Nahla A. B. Abdulateef, Maissa K. Noaman, Ghada A. Abou El-Ella
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory In.2017; 77(3): 175.     CrossRef
Investigation of quercetin-induced HepG2 cell apoptosis-associated cellular biophysical alterations by atomic force microscopy
Jiang Pi, Baole Li, Lvying Tu, Haiyan Zhu, Hua Jin, Fen Yang, Haihua Bai, Huaihong Cai, Jiye Cai
Scanning.2016; 38(2): 100.     CrossRef
Subtractive Cell-SELEX Selection of DNA Aptamers Binding Specifically and Selectively to Hepatocellular Carcinoma Cells with High Metastatic Potential
Hao Chen, Chun-Hui Yuan, Yi-Fei Yang, Chang-Qing Yin, Qing Guan, Fu-Bing Wang, Jian-Cheng Tu
BioMed Research International.2016; 2016: 1.     CrossRef
The effect and mechanism of bufalin on regulating hepatocellular carcinoma cell invasion and metastasis via Wnt/β-catenin signaling pathway
JI QIN GAI, XIA SHENG, JIAN MIN QIN, KANG SUN, WEI ZHAO, LEI NI
International Journal of Oncology.2016; 48(1): 338.     CrossRef
Anaplastic lymphoma kinase protein expression predicts micrometastases and prognosis for patients with hepatocellular carcinoma
JIANHUA LIU, HAOSHENG JIN, HONGXIA TIAN, GUODA LIAN, SHAOJIE CHEN, JIAYU LI, XUCHAO ZHANG, DONG MA
Oncology Letters.2016; 11(1): 213.     CrossRef
Cavitary Form of Lung Metastasis from Advanced Hepatocellular Carcinoma
Yong Suk Jo, Won Bae, Joo Hae Kim, Ha Youn Lee, Nak Won Kwak, Sung Jun Ko, Chang-Hoon Lee
Korean Journal of Medicine.2015; 88(2): 202.     CrossRef
Inhibition effects of Chinese cabbage powder on aflatoxin B1-induced liver cancer
Tuoyi Wang, Chunyan Li, Yang Liu, Tiezhu Li, Jie Zhang, Yonghai Sun
Food Chemistry.2015; 186: 13.     CrossRef
Hepatic artery infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma
Myeong Jun Song
World Journal of Gastroenterology.2015; 21(13): 3843.     CrossRef
Evaluation of serum PIVKA-II and MIF as diagnostic markers for HCV/HBV induced hepatocellular carcinoma
Mahmoud M. Kamel, Mohamed F. Saad, Amal A. Mahmoud, Awatief A. Edries, Ahmed S. Abdel-Moneim
Microbial Pathogenesis.2014; 77: 31.     CrossRef
Ethyl acetate extract from Jiedu Xiaozheng Yin inhibits the proliferation of human hepatocellular carcinoma cells by suppressing polycomb gene product Bmi1 and Wnt/β-catenin signaling
XU-ZHENG CHEN, ZHI-YUN CAO, JIN-NONG LI, HAI-XIA HU, YOU-QUAN ZHANG, YUN-MEI HUANG, ZHI-ZHEN LIU, DAN HU, LIAN-MING LIAO, JIAN DU
Oncology Reports.2014; 32(6): 2710.     CrossRef