Hemothorax caused by spontaneous rupture of a metastatic mediastinal lymph node in hepatocellular carcinoma: a case report
Ssang Yong Oh, Kwang Won Seo, Yangjin Jegal, Jong-Joon Ahn, Young Joo Min, Chang Ryul Park, Jae Cheol Hwang
Korean J Intern Med. 2013;28(5):622-625.   Published online 2013 Aug 14     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2013.28.5.622
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hepatocellular carcinoma with thoracic metastases presenting as hemothorax
Chih-Wei Yen, Li-Sheng Hsu, Chien-Wei Chen, Wei-Hsiu Lin
Medicine.2018; 97(22): e10945.     CrossRef
Hemoperitoneum from Spontaneous Rupture of a Metastatic Abdominal Lymph Node in Gallbladder Cancer: A Case Report
Young Min Choi, Seung Uk Jeong, Hye Young Jwa, Eun Kwang Choi, Min Jung Kim
The Korean Journal of Gastroenterology.2017; 69(1): 79.     CrossRef
Hemothorax Caused by Spontaneous Rupture of Hepatocellular Carcinoma in the Pleural Cavity: A Case Report
Jin Hee Seo, Joon Young Ohm, Song Soo Kim, Jin Hwan Kim
Journal of the Korean Society of Radiology.2017; 77(1): 57.     CrossRef
Hoarseness due to lymph node metastasis of hepatocellular carcinoma: A case report
Lin Xu, Feng Xue, Boqing Wang, Dong Yan, Wei Ding, Jiwei Yin, Chao Yi, Wei Wang
Oncology Letters.2016; 12(2): 918.     CrossRef