Renal outcomes and clinical course of nondiabetic renal diseases in patients with type 2 diabetes
Ja Min Byun, Cheol Hyun Lee, Sul Ra Lee, Ju Young Moon, Sang Ho Lee, Tae Won Lee, Chun Gyoo Ihm, Kyung Hwan Jeong
Korean J Intern Med. 2013;28(5):565-572.   Published online 2013 Aug 14     DOI: https://doi.org/10.3904/kjim.2013.28.5.565
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical outcomes in patients with biopsy-proved diabetic nephropathy compared to isolated lupus or crescentic glomerulonephritis
Yu-Hsiang Chou, Wei-Chou Lin, Yung-Ming Chen
Diabetes Research and Clinical Practice.2019; 148: 144.     CrossRef
Identification of clinical predictors of diabetic nephropathy and non-diabetic renal disease in Chinese patients with type 2 diabetes, with reference to disease course and outcome
Jiali Wang, Qianqian Han, Lijun Zhao, Junlin Zhang, Yiting Wang, Yucheng Wu, Tingli Wang, Rui Zhang, Premesh Grung, Huan Xu, Fang Liu
Acta Diabetologica.2019; 56(8): 939.     CrossRef
Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy of Retinopathy for the Detection of Diabetic Kidney Disease in Adults With Type 2 Diabetes
Daijin Ren, Wenling Kang, Gaosi Xu
Canadian Journal of Diabetes.2019; 43(7): 530.     CrossRef
Diabetes mellitus as a cause or comorbidity of chronic kidney disease and its outcomes: the Gonryo study
Toshiki Iwai, Mariko Miyazaki, Gen Yamada, Masaaki Nakayama, Tae Yamamoto, Michihiro Satoh, Hiroshi Sato, Sadayoshi Ito
Clinical and Experimental Nephrology.2018; 22(2): 328.     CrossRef
The modern spectrum of biopsy-proven renal disease in Chinese diabetic patients—a retrospective descriptive study
Diankun Liu, Ting Huang, Nan Chen, Gang Xu, Ping Zhang, Yang Luo, Yongping Wang, Tao Lu, Long Wang, Mengqi Xiong, Jian Geng, Sheng Nie
PeerJ.2018; 6: e4522.     CrossRef
Hematuria and Renal Outcomes in Patients With Diabetic Chronic KidneyDisease
Hugo You-Hsien Lin, Sheng-Wen Niu, I-Ching Kuo, Lee-Moay Lim, Daw-Yang Hwang, Jia-Jung Lee, Shang-Jyh Hwang, Hung-Chun Chen, Chi-Chih Hung
The American Journal of the Medical Sciences.2018; 356(3): 268.     CrossRef
Accuracy of hematuria for predicting non-diabetic renal disease in patients with diabetes and kidney disease: A systematic review and meta-analysis
Shimin Jiang, Yining Wang, Zheng Zhang, Peilin Dai, Yue Yang, Wenge Li
Diabetes Research and Clinical Practice.2018; 143: 288.     CrossRef
Renal pathological implications in type 2 diabetes mellitus patients with renal involvement
Li Li, Xiuhui Zhang, Zhicheng Li, Rui Zhang, Ruikun Guo, Qinghua Yin, Lichuan Yang, Rongzheng Yue, Baihai Su, Songmin Huang, Huan Xu, Cijiang He, Fang Liu
Journal of Diabetes and its Complications.2017; 31(1): 114.     CrossRef
Clinical predictive factors in diabetic kidney disease progression
Nicholas J Radcliffe, Jas-mine Seah, Michele Clarke, Richard J MacIsaac, George Jerums, Elif I Ekinci
Journal of Diabetes Investigation.2017; 8(1): 6.     CrossRef
The large spectrum of renal disease in diabetic patients
Sheila Bermejo, Julio Pascual, Maria José Soler
Clinical Kidney Journal.2017; : sfw137.     CrossRef
Diabetic Retinopathy and Clinical Parameters Favoring the Presence of Diabetic Nephropathy could Predict Renal Outcome in Patients with Diabetic Kidney Disease
Chi-Chih Hung, Hugo You-Hsien Lin, Daw-Yang Hwang, I-Ching Kuo, Yi-Wen Chiu, Lee-Moay Lim, Shang-Jyh Hwang, Hung-Chun Chen
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Clinicopathological features of diabetic and nondiabetic renal diseases in type 2 diabetic patients with nephrotic-range proteinuria
Yu Ho Lee, Ki-Pyo Kim, Yang Gyun Kim, Ju-Young Moon, Su Woong Jung, Eunji Park, Jin Sug Kim, Kyung-Hwan Jeong, Tae Won Lee, Chun-Gyoo Ihm, Young-Il Jo, Hoon-Young Choi, Hyeong-Cheon Park, So-Young Lee, Dong-Ho Yang, Joo-Hark Yi, Sang-Woong Han, Sang-Ho Le
Medicine.2017; 96(36): e8047.     CrossRef
Clinicopathological characteristics of non-diabetic renal disease in patients with type 2 diabetes mellitus in a northeastern Chinese medical center: a retrospective analysis of 273 cases
Shujun Liu, Qiaoyan Guo, Hongbo Han, Peihe Cui, Xiao Liu, Lining Miao, Hongbin Zou, Guangdong Sun
International Urology and Nephrology.2016; 48(10): 1691.     CrossRef
Factores predictivos de nefropatía no diabética en pacientes diabéticos. Utilidad de la biopsia renal
Sheila Bermejo, María José Soler, Javier Gimeno, Clara Barrios, Eva Rodríguez, Sergi Mojal, Julio Pascual
Nefrología.2016; 36(5): 535.     CrossRef
Urine synaptopodin excretion is an important marker of glomerular disease progression
Soon Kil Kwon, Seung Jung Kim, Hye-Young Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2016; 31(5): 938.     CrossRef
Comparison of oral Lactobacillus and Streptococcus mutans between diabetic dialysis patients with non-diabetic dialysis patients and healthy people
Fahimeh Rezazadeh, Abdollah Bazargani, Jamshid Roozbeh-Shahroodi, Ali Pooladi, Peyman Arasteh, Khosro Zamani
Journal of Renal Injury Prevention.2016; 5(3): 148.     CrossRef
Predictive factors for non-diabetic nephropathy in diabetic patients. The utility of renal biopsy
Sheila Bermejo, María José Soler, Javier Gimeno, Clara Barrios, Eva Rodríguez, Sergi Mojal, Julio Pascual
Nefrología (English Edition).2016; 36(5): 535.     CrossRef
Non-diabetic renal disease with or without diabetic nephropathy in type 2 diabetes: clinical predictors and outcome
Tayebeh Soleymanian, Gholamreza Hamid, Mohammad Arefi, Iraj Najafi, Mohammad Reza Ganji, Manuchehr Amini, Monirosadat Hakemi, Mohammad Reza Mohajeri Tehrani, Bagher Larijani
Renal Failure.2015; 37(4): 572.     CrossRef
Spectrum of renal disease in diabetes
Jessie Teng, Karen M Dwyer, Prue Hill, Emily See, Elif I Ekinci, George Jerums, Richard J MacIsaac
Nephrology.2014; 19(9): 528.     CrossRef
Defining the spectrum of immunoglobulin A–dominant/codominant glomerular deposition in diabetic nephropathy
L. Nicholas Cossey, Nidia Messias, Erick Messias, Patrick D. Walker, Fred G. Silva
Human Pathology.2014; 45(11): 2294.     CrossRef
Does nondiabetic renal disease exacerbate diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes?
Cheol Whee Park
The Korean Journal of Internal Medicine.2013; 28(5): 544.     CrossRef